Kallelse: Kommunstyrelsen 10.05.2021

Kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2021 har publicerats på kommunens elektroniska anslagtstavla.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax