Kanalkalaset 2017

Kanalkalaset äger rum söndagen den 16 juli invid Lemströms kanal. Vill du delta i marknadsförsäljningen eller som utställare, ta då kontakt med Simon Rosenberg per telefon 0457 343 0007 eller e-post srsrosenberg@gmail.com!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax