Kanalkalaset 2020

Kommunfullmäktige har beslutat i årets budget att kommunen inte arrangerar Kanalkalaset sommaren 2020. Istället är det öppet för privata- och/eller tredje sektorn att åta sig arrangemanget!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax