Kanalkalaset invid Lemströms kanal

Det traditionella Kanalkalaset går av stapeln den 15 juli. Intresserade försäljare och utställare ombedes att kontakta Jonas Rosenberg per telefon 0457 3431 499 eller e-post rosenberg.jonas@icloud.com.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax