Ungdomar
Publicerad: 26 november 2020

Kommunen söker medlemmar till ungdomsrådet

Är Du mellan 12-19 år? Bor Du i Lemland? Är Du intresserad av att delta i samhällslivet och påverka i frågor som rör ungdomar? Nu har Du möjlighet att anmäla dig till ungdomsrådet i Lemland!

Ungdomsrådets uppgifter är:

  • Höras gällande frågor som berör ungdomar i Lemlands kommun.

  • Ta initiativ till, göra framställningar och avge utlåtanden och rekommendationer i ungdomsfrågor.

  • Främja ungdomars deltagande i olika föreningars och kommunala verksamheter såsom ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.

  • Följa med den yngre befolkningens behov och föreslå aktiviteter som riktar sig till ungdomar i kommunen.

  • Initiera nya idéer angående utvecklandet av barn- och ungdomsverksamheten.

Läs mer om ungdomsrådet här!

Tveka inte! Skicka intresseanmälan till info@lemland.ax senast den 31.12.2020.