Ungdomar
Publicerad: 10 februari 2021

Kommunen söker medlemmar till ungdomsrådet

Är Du mellan 12-19 år och bor i Lemland? Är Du intresserad av att delta i samhällslivet och påverka i frågor som rör ungdomar? Nu har Du möjlighet att anmäla dig till ungdomsrådet i Lemland! (OBS! Förlängd anmälningstid)

Ungdomsrådets uppgifter är:

  • Höras gällande frågor som berör ungdomar i Lemlands kommun.
  • Ta initiativ till, göra framställningar och avge utlåtanden och rekommendationer i ungdomsfrågor.
  • Främja ungdomars deltagande i olika föreningars och kommunala verksamheter såsom ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.
  • Följa med den yngre befolkningens behov och föreslå aktiviteter som riktar sig till ungdomar i kommunen.
  • Initiera nya idéer angående utvecklandet av barn- och ungdomsverksamheten.

Läs mer om ungdomsrådet här!

Tveka inte! Skicka intresseanmälan till info@lemland.ax senast den 26.02.2021.