Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 28 maj 2018

Kommunens officiella anslagstavla blir elektronisk

På grund av ändringar i kommunallagen kommer kommunens officiella anslagstavla vid entrén till kommunkansliet att upphöra att vara plats för kommunens tillkännagivanden från och med
den 1 juni
. Från och med samma dag kommer tillkännagivanden endast att anslås på kommunens elektroniska anslagstavla som finns på kommunens webbplats www.lemland.ax.

Den som inte har möjlighet att ta del av tillkännagivanden på kommunens webbplats är välkommen till kommunkansliets reception för att ta del av tillkännagivanden, under kansliets öppettider
måndag – fredag kl 9 – 15.