Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2021 är inställt!

Med anledning av den rådande situationen gällande Covid-19 är kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2021 inställt. Följande sammanträde beräknas äga rum den 14 april 2021.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax