Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 23 oktober 2017

Kungörelse: Förslag till detaljplan för Norråkerområdet

Ett förslag till detaljplan för Norråkerområdet omfattande fastigheter, vattenområden samt Norråkersvägen i Järsö by i Lemlands kommun finns framlagt till påseende i kommunkansliet i Lemland, Kommungården, Kommunrundan 7, 22610 Lemland under tiden 30 oktober - 30 november 2017.

Bilagor