Kungörelse: Förslag till detaljplan för Norråkerområdet

Ett förslag till detaljplan för Norråkerområdet omfattande fastigheter, vattenområden samt Norråkersvägen i Järsö by i Lemlands kommun finns framlagt till påseende i kommunkansliet i Lemland, Kommungården, Kommunrundan 7, 22610 Lemland under tiden 30 oktober - 30 november 2017.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax