Kungörelse: Kommunens stipendier för studerande utanför landskapet Åland

Tre av Lemlands kommuns inrättade stipendier kan senast den 17 mars 2017 sökas hos kommunstyrelsen i Lemland. Läs mer i den bifogade kungörelsen!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax