Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 27 november 2023

Kungörelse: Presidentval 2024

Enligt vallagen skall presidentval förrättas.

Valet av republikens president förrättas söndagen den 28 januari 2024.

Förhandsröstning ordnas i Finland den 17-23 januari 2024 och utomlands den 17-20 januari 2024. Ombord på finska fartyg som befinner sig utomlands kan förhandsröstningen dock inledas redan den 10 januari 2024.

Det eventuella andra valet (andra omgången) i presidentvalet förrättas söndagen den 11 februari 2024. Förhandsröstningen vid andra valet ordnas i Finland mellan 31 januari och 6 februari 2024 samt utomlands vid finska bestickningar och ombord på finska fartyg mellan den 31 januari och den 3 februari 2024.           

Vallokal för röstningsområde 1 (fasta Lemland) är kommungården i Söderby.

Kommunrundan 7, 22610 Lemland.

Vallokal för röstningsområde 2 (Järsö – Nåtö området) Norråkers samlingslokal i anslutning till daghemmet Saltkråkan, Norråkersvägen 58, 22160 Mariehamn.

 

Vallokalerna öppenhålls valdagen 09.00-20.00

Förhandsröstningsställe är Postkontoret i Mariehamn.

Nygatan 6, 22100 Mariehamn.

Enligt Postens normala öppenhållningstider.

Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år.

För förhandsröstning vid övriga postkontor, se ditt röstkort eller justitieministeriets valsidor www.val.fi.

Förhandsröstning anordnas i Sveagården och Stiftelsen Hemmet på tider som meddelas i respektive inrättning.

 

Hemmaröstning: en röstberättigad vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att hen inte kan rösta i vallokal eller förhandsröstningsplats kan anhålla om hemmaröstning.

Hemmaröstning förrättas någon dag under förhandsröstningsperioden 17-23 januari 2024 mellan

Kl. 09.00-20.00. Anmälan om hemmaröstning skall göras i god tid före valet.

Anmälningsblanketter erhålls från kommunala centralvalnämnden i Lemland.

Kommunrundan 7, 22610 Lemland tel. 018-349485 eller 04573451222, e-post: marie.berglund-selenius@lemland.ax.

Skriftligt eller per telefon senast tisdagen den 16.01.2024 före kl. 16.00.

Person med rätt till hemmaröstning i första valomgången har per automatik rätt till hemmaröstning i andra valomgången så begäran behöver ej förnyas mellan eventuella val.

 

Väljaren är skyldig att styrka sin identitet för valförrättaren. Därför bör ni medha ett intyg över er identitet (körkort, pass eller motsvarande handling) till förhandsröstningsstället eller vallokalen på valdagen.

Den som inte har något intyg över sin identitet kan avgiftsfritt få ett temporärt identitetskort hos

Polisen (2 st. passfoton behövs) och bör göras i god tid före valdagen.

 

Lemlands kommunala centralvalnämnd

Lemland den 27 november 2023

Dick Tapio Ordförande