Lagtings- och kommunalval 20 oktober

På söndag är det dags för lagtings- och kommunalval. I Lemland skall det väljas in 15 personer till kommunfullmäktige. 42 kandidater från sju olika partier ställer upp i kommunalvalet. Du hittar vår kandidatlista till höger under bilagor.

Vallokal för röstningsområde l är kommungården i Söderby.
Vallokal för röstningsområde 2 (Järsö-Nåtö) är Saltkråkans daghem, Norråker Samlingslokal.

Du röstar i den vallokal som står angiven på ditt röstkort. Vallokalerna är öppna valdagen kl. 09.00-20.00. Kom ihåg legitimation!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax