Lelöks daghemsbygget

Arbetet framskrider på Leklökstomten! Stommen har påbörjats och ytterligare en del av betongplattan har gjutits.

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax