Publicerad: 1 september 2020

Lelöks daghemsbygget

Arbetet framskrider på Leklökstomten! Stommen har påbörjats och ytterligare en del av betongplattan har gjutits.