Lemlands kommun begär anbud

  1. Hämtning av återvinningsbart avfall från 27 återvinnings-stationer samt Bengtsböle ÅVC.
  2. Hämtning av brännbart avfall från 27 återvinningsstationer.

Entreprenadtiden är ett år 1.1 – 31.12.2021.
 

Anbud inlämnas senast fredagen den 13.11.2020 kl 15.00.

För anbudshandlingar och tilläggsinformation kontakta tekniska kansliet tel. 349 430 eller per e-post: therese.byman@lemland.ax.

Byggnads- och miljönämnden

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax