Lokaltrafiken Mariehamn-Nåtö-Järsö går enligt tidtabell fr o m idag, den 23 augusti!

Lokaltrafiken Mariehamn-Nåtö-Järsö går enligt tidtabell fr o m idag den 23 augusti 2021, d v s kl 16.15 och 17.15 från Bussplan via Cityblommor/Nygatan med retur från Langnäs vändplan kl 16.35 respektive kl 17.35. Vi beklagar uppehållet under förra veckan!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax