Lokaltrafiken startar

Lokaltrafiken i Lemland startar måndagen den 17 augusti!

Lokaltrafiken i Lemland består av två dagliga turer på rutten Vessingsboda - Flaka - Söderby som körs i anslutning till Mariehamnsbussen.

Järsö-Nåtötrafiken utgår från Bussplan (hållplats 5) via taxirutan utanför City Blommor på Nygatan i Mariehamn. 

Se närmare på vår hemsida kommunen, lokaltrafik.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax