Medborgarsamtal under pandemin - hur ska Åland utvecklas?

Affisch

Bärkraft.ax välkomnar till samtal om hur Åland bör utvecklas under och efter Covid19-pandemin.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax