Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 10 januari 2019

Meddelande till boende i Lemland och Lumparland den 10 januari 2019

Lemlands grundskola, Skolvägen 3, 22610 Lemland, är öppen vardagar kl 08:00 – 18:00 samt veckoslut (lö-sö) kl 12.00 – 16.00. På skolan kan man duscha, värma sig, hämta vatten, ladda mobiltelefon eller annan utrustning, värma egen mat och i nödfall tvätta kläder. Ingång via grundskolans huvudentré invid biblioteket.

Observera: Läs informationen på ytterdörren vid grundskolans huvudentré!

Vid behov av nödinkvartering, ta kontakt på telefon 0457 300 1672 eller 0457 343 5333, dagligen fram till kl 18.00!  
Ta med madrass/liggunderlag, täcke/filt, kudde, varma kläder och hygienartiklar.

Till alla äldre i Lemland och Lumparland:
Äldre personer som är i behov av hemserviceinsatser såsom måltids- och duschmöjligheter eller tillfällig inkvartering på Sveagården, ombedes att ta kontakt enligt följande:

Boende i Lemland, kontakta hemservicepersonal på Sveagården per telefon 34228
eller 0457 0962 151.

Boende i Lumparland, kontakta hemservicepersonal på Kapellhagen per telefon 359 042
eller 0457 3135 568.

Läget gällande kommunernas verksamheter:
Daghemsverksamheter, skolor, äldreboenden, hemservice samt kommunkanslier fungerar som vanligt i båda kommunerna. Det är el och värme i alla fastigheter där vi har verksamheter.

Avlopp, vatten, vägar och el:

Elnätet ligger ännu nere i delar av Lemland och viss del även i Lumparland, det kommer troligen att dröja innan hela elnätet är igång. I Järsö-Nåtö området fungerar el-distributionen. Den som redan fått el tillbaka bör tänka på att avbrott förekommer p g a elarbeten. För uppdaterad information, se www.el.ax.

Kommunernas vattennät fungerar. Normalt driftstryck kanske inte alltid uppnås överallt p g a tryckhöjningsstationer sporadiskt kan vara utan el p g a pågående elarbeten. Stäng av huvudkranar och gårdsventiler till vattnet om huset lämnas ouppvärmt och utan tillsyn.

Mobilnätet kan ännu tidvis vara försvagat. För uppdaterad info, kontakta respektive leverantör.

Lemlands och Lumparlands avloppsnät fungerar.

Alla landskaps- och kommunalvägar är röjda och körbara.

För problem med kommunal VA, eller kommunala vägar, kontakta tekniska kansliet på telefon 349 430 vardagar kl 9 – 16, under övriga tider använd journumret 0457 3435 333.

Livsmedelsbutikerna i båda kommunerna fungerar som normalt.

Problem med nedfallna träd:
Vid akuta problem med t ex träd som fallit över vägen och ellinjer som är i riskzonen eller skadade, kontakta Ålands elandelslag eller Mariehamns energi. Vidta absolut inte några egna åtgärder med eller i närheten av ellinjer! I övriga fall, kontakta Ålands skogsvårdsförening för kontaktuppgifter till skogshuggare. På gula sidorna i Ålands telefonkatalog finns också kontaktuppgifter till skogshuggare.