Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 14 januari 2019

Meddelande till boende i Lemland och Lumparland den 14 januari 2019

Vid behov av nödinkvartering, ta kontakt på telefon 0457 300 1672 eller 0457 343 5333, dagligen fram till kl 18.00!  
(Ta med madrass/liggunderlag, täcke/filt, kudde, varma kläder och hygienartiklar.)

Till alla äldre i Lemland och Lumparland:
Äldre personer som är i behov av hemserviceinsatser såsom måltids- och duschmöjligheter eller tillfällig inkvartering, ombedes att ta kontakt enligt följande:

Boende i Lemland, kontakta hemservicepersonal på Sveagården per telefon 34228
eller 0457 0962 151.

Boende i Lumparland, kontakta hemservicepersonal på Kapellhagen per telefon 359 042
eller 0457 3135 568.

Vid behov av personliga samtal är Lemland-Lumparlands församling tillgänglig för tidsbokning:

Kyrkoherde Benny Andersson, telefon 0457 3434 267, e-post benny.andersson@evl.fi
Diakoniarbetare Tua Storfors, telefon 0457 3441 805, e-post tua.storfors@evl.fi

Avlopp, vatten, vägar och el:

Elnätet ligger ännu nere i delar av Lemland och viss del även i Lumparland. I Järsö-Nåtö området fungerar eldistributionen. Den som redan fått elen tillbaka bör tänka på att avbrott förekommer p g a elarbeten. För uppdaterad information, se www.el.ax.

Lemlands och Lumparlands avloppsnät fungerar.

För problem med kommunal VA, eller kommunala vägar, kontakta tekniska kansliet på telefon 349 430 vardagar kl 9 – 16, under övriga tider använd journumret 0457 3435 333.

Problem med nedfallna träd:
Vid akuta problem med t ex träd som fallit över vägen och ellinjer som är i riskzonen eller skadade, kontakta Ålands elandelslag eller Mariehamns energi. Vidta absolut inte några egna åtgärder med eller i närheten av ellinjer! I övriga fall, kontakta Ålands skogsvårdsförening för kontaktuppgifter till skogshuggare. På gula sidorna i Ålands telefonkatalog finns också kontaktuppgifter till skogshuggare.