Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 3 januari 2019

Meddelande till boende i Lemland och Lumparland den 3 januari 2019

Lemlands grundskola, Skolvägen 3, 22610 Lemland, är öppen dygnet runt som allmän samlingspunkt och nödinkvartering för boende i Lemland och Lumparland.

Ta med egen mat, madrass/liggunderlag, täcke/filt, kudde, varma kläder, hygienartiklar och mobiltelefon med laddare.

Ingång via huvudentrén invid biblioteket.

Läget gällande kommunernas verksamheter:

Daghemsverksamheter, skolor, äldreboenden, hemservice samt kommunkanslier fungerar som vanligt i båda kommunerna.

Avlopp, vatten, vägar och el:

  • Avloppsnätet för Järsö-Nåtö-området i stort sett skall vara helt i bruk
  • Avloppsnätet för fasta Lemland är fortfarande drabbat. Vi tömmer pumpstationerna med slambil och uppmanar till sparsamhet med utsläpp av avloppsvatten
  • Avloppsnätet i Lumparland är fortfarande drabbat. Reningsverket i Långnäs är strömlöst och vi uppmanar till sparsamhet med utsläpp av avloppsvatten
  • Kommunernas vattennät fungerar. Normalt driftstryck kanske inte uppnås överallt pga tryckhöjningsstationer som är utan el. Stäng av huvudventilen till vattnet om huset lämnas ouppvärmt och utan tillsyn.
  • Vi har el och värme i alla kommunens fastigheter
  • Alla landskaps- och kommunalvägar är i huvudsak röjda och körbara
  • Lemlands grundskola är öppen dygnet runt som nödinkvartering för kommuninvånare i Lemland och Lumparland (se ovan!)
  • Elnätet ligger ännu nere i stora delar av kommunerna och det kommer troligen dröja till nästa vecka innan hela nätet är igång. För uppdaterad information, se www.el.ax
  • Mobilnätet och telenätet är kraftigt försvagat. För uppdaterad info, kontakta er leverantör
  • För problem med kommunal VA, eller kommunala vägar, kontakta tekniska kansliet på telefon 349 430 vardagar kl 9 – 16, under övriga tider använd journumret 0457 3435 333.

 

Livsmedelsbutikerna i båda kommunerna håller öppet som normalt.

Problem med nedfallna träd:

Vid akuta problem med t ex träd som fallit över vägen, kontakta 112. Undvik att röja själv!
Spärra vid behov av vägen för trafik. Ifall ellinjer är i riskzonen eller skadade, kontakta Mariehamns elnät eller Ålands elandelslag. Vidta absolut inte några egna åtgärder med eller i närheten av ellinjer! I övriga fall, kontakta Ålands skogsvårdsförening för kontaktuppgifter till skogshuggare. På gula sidorna i Ålands telefonkatalog finns också kontaktuppgifter till skogshuggare.