Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 7 januari 2019

Meddelande till boende i Lemland och Lumparland den 7 januari 2019

Lemlands grundskola, Skolvägen 3, 22610 Lemland, är öppen kl 08.00 – 21.00 som allmän samlingspunkt. Där kan man duscha, värma sig, hämta vatten, ladda mobiltelefon eller annan utrustning, värma egen mat och i yttersta nödfall tvätta kläder.

Ingång via huvudentrén invid biblioteket.

Vid behov av nödinkvartering, ta kontakt på telefon 0457 300 1672, dagligen fram till kl 18.00!  

Ta med madrass/liggunderlag, täcke/filt, kudde, varma kläder och hygienartiklar.

Till alla äldre i Lemland och Lumparland:

Äldre personer som är i behov av hemserviceinsatser såsom måltids- och duschmöjligheter eller tillfällig inkvartering på Sveagården, ombedes att ta kontakt enligt följande:

Boende i Lemland, kontakta hemservicepersonal på Sveagården per telefon 34228

eller 0457 0962 151.

Boende i Lumparland, kontakta hemservicepersonal på Kapellhagen per telefon 359 042

eller 0457 3135 568.
Läget gällande kommunernas verksamheter:

Daghemsverksamheter, skolor, äldreboenden, hemservice samt kommunkanslier fungerar som vanligt i båda kommunerna.Avlopp, vatten, vägar och el:

Elnätet ligger ännu nere i stora delar av Lemland och det kommer troligen att dröja innan hela elnätet är igång. För uppdaterad information, se www.el.ax.

Avloppsnätet i Järsö-Nåtö-området är i stort sett i bruk.

Avloppsnätet i fasta Lemland fungerar försvarbart. Vi tömmer pumpstationerna med slambil och uppmanar till fortsatt sparsamhet med utsläpp av avloppsvatten.

Avloppsnätet i Lumparland fungerar försvarbart. Vi uppmanar till sparsamhet med utsläpp av avloppsvatten.

Kommunernas vattennät fungerar. Normalt driftstryck kanske inte uppnås överallt p g a tryckhöjningsstationer som är utan el. Stäng av huvudventilen till vattnet om huset lämnas ouppvärmt och utan tillsyn.

Vi har el och värme i alla kommunens fastigheter.

Alla landskaps- och kommunalvägar är i huvudsak röjda och körbara.

Mobilnätet kan ännu vara försvagat. För uppdaterad info, kontakta respektive leverantör.

För problem med kommunal VA, eller kommunala vägar, kontakta tekniska kansliet på telefon 349 430 vardagar kl 9 – 16, under övriga tider använd journumret 0457 3435 333.

Livsmedelsbutikerna i båda kommunerna håller öppet som normalt.

Problem med nedfallna träd:

Vid akuta problem med t ex träd som fallit över vägen och ellinjer som är i riskzonen eller skadade, kontakta Ålands elandelslag eller Mariehamns energi. Vidta absolut inte några egna åtgärder med eller i närheten av ellinjer! I övriga fall, kontakta Ålands skogsvårdsförening för kontaktuppgifter till skogshuggare. På gula sidorna i Ålands telefonkatalog finns också kontaktuppgifter till skogshuggare.