Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 28 augusti 2019

Meddelande: Lagtings- och kommunalval 2019

Ordinarie lagtingsval och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019. Vid kommunalvalet i Lemland skall väljas femton (15) kommunfullmäktige.

  • Vallokal för röstningsområde  l, (fasta Lemland) är kommungården i Söderby
  • Vallokal för röstningsområde  2, (Järsö- Nåtö området) är Saltkråkans daghem (Norråker Samlingslokal)

Vallokalerna öppethålls valdagen kl. 09.00-20.00

Anhållan om kandidatlista och anmälan om bildande av valförbund för kommunalvalet ska inlämnas till centralvalnämnden, kommungården i Lemland, vardagar mellan kl. 9.00- 15.00, senast måndagen den 16 september 2019 kl. 16.00. Handlingama får även insändas per post till centralvalnämndens kansli vid kommungården i Lemland och skall vara nämnden tillhanda senast nämnda dag och klockslag.

Förtidsröstning anordnas under tiden 5-15 oktober 2019 i kommungården i Lemland, lördagarna den 5 och 12 oktober kl. 12.00- 14.00, måndagen den 7 oktober till och med fredagen den 11 oktober kl. 12.00- 17.00, måndagen den 14 oktober och tisdag den 15 oktober kl. 12.00-20.00.

Den som bor utomlands kan rösta i lagtingsvalet på intemet under tiden onsdagen den 9 oktober från kl. 09.00 till måndagen den 15 oktober till kl. 19.00. Se www.val.ax.

Förtidsröstning anordnas i Sveagården och stiftelsen Hemmet på tider som meddelas i respektive inrättning.

Den som på grund av vistelse utanför landskapet eller som till följd av sjukdom eller av handikapp inte kan rösta i vallokal eller vid ett allmänt förtidsröstnings tillfälle kan anhålla om förtidsröstningshandlingar från kommunala centralvalnämnden i Lemland, Kommunrundan 7, 22610 Lemland, tel. 349 485, telefax 349 470.

Anhållan skall göras senast tisdagen den 15 oktober 2019. Blankett för ändamålet kan fås från centralvalnämndens kansli eller på www.val.ax.

 

Centralvalnämndens adress:

Kommunrundan 7

22 610 Lemland

tel: 349 485, fax: 349 470

e-post: marie.berglund-selenius@lemland.ax.

 

Lemland den 27.08.2019

Kommunala centralvalnämnden i Lemland

Bilagor