Meddelande om trafikstörningar och vägarbeten

Åtgärd: I samband med vatten- och avloppsarbeten på Granholm kommer Granholmsvägen att stängas av före bron över till Slätholm torsdagen den 5 december mellan kl.10.00-14.00.

Under tiden kommer all biltrafik till och från Slätholm att vara avstängd.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax