Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 17 juni 2024

Meddelande om vattenavstängning

Abonnenter i Lemlands och Lumparlands kommun

På grund av arbeten på huvudvattenledningen så kommer vattnet att stängas av:

  • natten mellan 17 och 18 juni (måndag-tisdag) 2024 kl. 22.00 – 06.00 samt
  • natten mellan 18 och 19 juni (tisdag-onsdag) 2024 kl. 22.00 – 06.00.

Abonnenter som berörs är från Söderby i Lemland och österut till och med hela Lumparland. Tiderna är ungefärliga och kan ändras utan ytterligare meddelande.

Innan vattnet stängs av

  • Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
  • Se till att alla vattenkranar är stängda.
  • Stäng av disk- och tvättmaskiner.

När vattnet släpps på igen

  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. 
  • Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft.
  • Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva resetas efter en vattenavstängning!

Tack!

Våra ledningsarbeten syftar till att trygga en säker leverans av dricksvatten.

Kontakt

Journummer: 018-328666

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057395863714

Meddelande om vattenavstängning | Ålands Vatten