Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 9 september 2021

Meddelande om vattenavstängning från Ålands Vatten Ab

Abonnenter i området Kalmsta, Kalmarnäs, Västerkalmare, Önningeby, Lemström (östra Jomala) samt hela Lemland och Lumparland.

Vattnet kommer att stängas av natten mellan den 14 september och 15 september 2021 kl. 00.00-04.00 pga ett arbete på huvudvattenledningen.

Innan vattnet stängs av:

  • Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
  • Se till att alla vattenkranar är stängda.
  • Stäng av disk- och tvättmaskiner.

När vattnet släpps på igen:

  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft.
  • Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva resetas efter en vattenavstängning!

Tack!

Våra ledningsarbeten syftar till att trygga en säker leverans av dricksvatten.

Kontakt:

Journummer: 04575267319

https://www.vatten.ax/aktuellt/meddelande-om-vattenavstangning

https://www.facebook.com/people/%C3%85lands-Vatten-Ab/100057395863714/