Nytt infoblad för augusti!

Nu finns senaste numret av Lemlandsnytt publicerat, du hittar det som bilaga till nyheten!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax