Ombyggnad av gc-väg i Bengtsböle

P.g.a ombyggnad av gc-väg mellan Flakavägen och Smedjegränd hänvisas fotgängare och cyklister via Lelöksgränd.
Arbetet beräknas pågå till 1 september.

Tekniska nämnden

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax