Öppettider på Kommungården under jul- och nyårshelgerna

Jultomtar

Kommungården är stängd tisdag - fredag
den 27 - 30 december 2016
.
Under de dagar Kommungården är stängd kan i brådskande fall kontakt tas med kommunstyrelsens ordförande Anna Janson, mobiltelefon 040 527 8686.
För brådskande ärenden gällande tekniska sektorn, kontakta fastighetsskötarnas jourtelefon 0457 3435 333.

Socialkansliet i Lemland håller öppet alla vardagar under jul- och nyårsveckorna.

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2017!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax