Passagerarenkät gällande Ålands skärgårdstrafik

Här hittar du länken till en passagerarenkät gällande Ålands skärgårdstrafik!
Ålands landskapsregering arbetar med att ta fram en omställningsplan för Ålands skärgårdstrafik. Syftet med enkäten är att få fram åsikter och inställningar som finns till skärgårdstrafiken.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax