Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 30 september 2022

Passagerarenkät gällande Ålands skärgårdstrafik

Här hittar du länken till en passagerarenkät gällande Ålands skärgårdstrafik!

Ålands landskapsregering arbetar med att ta fram en omställningsplan för Ålands skärgårdstrafik. Syftet med enkäten är att få fram åsikter och inställningar som finns till skärgårdstrafiken.