Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 12 mars 2018

Ramavtal för skolskjutsar till Lemlands grundskola för läsåren 2018 - 2019 och 2019 - 2020

Ramavtal för skolskjutsar till Lemlands grundskola i Lemlands kommun för åren 2018 - 2019 och 2019 - 2020 utbjuds härmed. Upphandlingen har 9.3.2018 annonserats på webbplatsen HILMA (https://www.hankintailmoitukset.fi//sv/). Beställaren kommer även 19.03.2018 kl 10.00 hålla ett informationstillfälle gällande upphandlingen i fullmäktigesalen vid Lemlands kommunkansli på Kommunrundan 7 i Lemland. Alla frågor och svar gällande upphandlingen som tas upp vid informationstillfället kommer att publiceras på https://www.lemland.ax.

Anbudstiden utgår den 17 april 2018. Anbudshandlingarna finns som bilagor uppe till höger på denna sida!

 

 

Bilagor