Satsning på näringsliv och turism

Fotograf

Nu vill Lemland satsa mera på näringsliv och turism. Vad tycker Du att vi behöver göra för att främja dessa områden? Vill Du vara med och forma framtiden?

Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta en strategi för att utveckla näringslivet och turismen i kommunen. Du som är intresserad kan anmäla Dig per e-post till info@lemland.ax senast den 31 augusti. Vid förfrågningar, kontakta kommunstyrelsens ordförande Jana Eriksson, per telefon 040 5169 572.

Välkommen med Din intresseanmälan!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax