Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 12 maj 2022

Skador på gång- och cykelvägen på Granbodarakan

Tekniska sektorn informerar om att det finns skador på gång- och cykelvägen på Granbodarakan vid Lillåkerkroken.

Skadorna är utmärkta med trafikkoner, men vi uppmanar till varsamhet vid passage av skadorna.