Skador på gång- och cykelvägen på Granbodarakan

Tekniska sektorn informerar om att det finns skador på gång- och cykelvägen på Granbodarakan vid Lillåkerkroken.

Skadorna är utmärkta med trafikkoner, men vi uppmanar till varsamhet vid passage av skadorna.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax