Skolvägen avstängd för trafik

Lemlands kommun utför reparationer på VA-ledningar. Arbetet påbörjas fredagen den 12.08.2022.

Skolvägen vid Valborg kommer under arbetets gång vara avstängt för trafik. Besökare och boende i Söderby ombeds använda Svedjevägen eller Ressumvägen (se karta under "bilagor").

Vid frågor, kontakta teknisk chef Kenneth Rosenberg-Brunila tel. 018 349 433.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax