Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 18 november 2022

Snöröjare se hit!

Snöröjare se hit!

 

I kommande Lemlandsnytt kommer företag som utför snöröjning till privatpersoner att få gemensam uppmärksamhet.

Lemlands kommuns snöröjning är uppdelat i 5 distrikt,

 

Distrikt 1, Järsö/Nåtö

Distrikt 2, Björkudden, Lemböte, Knutsboda

Distrikt 3, Norrby, Söderby, Bengtsböle

Distrikt 4, Rörstorp, Granboda, Haddnäs, Bistorp, Vessingboda

Distrikt 5, Flaka, Västeränga, Hellestorp

 

Särskilt distrikt 5 saknar snöröjare för privatpersoner inför kommande vintersäsong!

 

Vill du uppmärksamma dina tjänster gällande snöröjning? Vänligen kontakta tekniska kansliet på telefon 018 34940, eller per mail Cecilia.Glandberger@Lemland.ax senast fredag 25/11-2022.

 

Med vänlig hälsning

Tekniska Kansliet