Spolning av vattenledningar

Under förmiddagen har arbete med att spola huvudvattenledningarna i Järsö pågått.

Vattnet kan efter det vara lite grumligt och berörda abonnenter uppmanas att spola 5-10 minuter, tills det försvinner.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax