Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 8 september 2020

Spolning av vattenledningar

Under förmiddagen har arbete med att spola huvudvattenledningarna i Järsö pågått.

Vattnet kan efter det vara lite grumligt och berörda abonnenter uppmanas att spola 5-10 minuter, tills det försvinner.