Stipendier för studerande utanför landskapet Åland

Tre av Lemlands kommun inrättade stipendier kan senast den 16 mars 2018 sökas hos kommunstyrelsen i Lemland. Läs mer i bilagan uppe till höger!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax