Publicerad: 10 februari 2020

Stipendier för studerande utanför landskapet Åland

Tre av Lemlands kommun inrättade stipendier kan senast den 31 mars 2020 sökas hos kommunstyrelsen i Lemland.

Stipendierna om 500 euro/st utdelas till studerande med hemort i Lemland, som under minst två terminer med god framgång bedrivit studier vid utbildnings- anstalter utanför landskapet Åland. Sökanden ska senast vid inledandet av sina studier ha haft Lemland som hemort.

Vid val av likaberättigade sökanden görs följande prioritering:

  • Studiernas nivå samt avlagd studiemängd

  • Behovet av olika yrkesexamina i det åländska samhället

En förutsättning för att erhålla stipendium är att längre tid än ett år inte har förflutit sedan sökanden avlade yrkes- eller slutexamen.

Studeranden i riket och utlandet bedöms lika.

Till stipendieansökan bifogas utredning över avlagda förhör eller tentamina och uppnådda studieframgångar. Detta bör vara i form av studieprestations- eller matrikelutdrag eller annan bestyrkt utredning över studieframgångarna som läroanstalten tillhandahåller. Av den bestyrkta utredningen bör framgå antalet avklarade studieveckor eller -poäng samt studiernas totala längd.

Ansökan, vilken fritt formuleras, riktas till:

Kommunstyrelsen i Lemland, Kommunrundan 7, 22610 Lemland. Ansökan kan även sändas med e-post under adress: info@lemland.ax.

Kommunstyrelsen