Störningar i vattendistributionen till Södra Flaka (åtgärdat 29.10.2021)

Just nu pågår störningar i vattendistributionen till Södra Flaka från Bocknäsvägen mot Marsö p.g.a. en skada på vattenledningen.
Felet har lokaliserats och reparation pågår.
>Felet avhjälpt och arbetet avslutat 29.10.2021 kl.15.10<

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax