Strömavbrott

Mariehamns Energi kommer att hålla ett planerat strömavbrott från Järsöbron och söderut (Järsö-Nåtö med kringliggande öar) onsdagen den 15 maj kl. 12.00-17.00, för att kunna ta i bruk nya nätstationer och ledningar.
Reservdag Torsdagen den 16 maj kl. 12.00-17.00.

Obs! Strömmen kan vara påslagen även under nämnda tid.

Vi uppmanar till sparsamhet med utsläpp av avloppsvatten då pumpstationerna kommer att vara strömlösa under denna tid.

Tekniska kansliet

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax