Tekniska sektorn informerar:

Kraftnät Åland Ab utför kabeldikesgrävning längsmed Björkuddsvägen, Björdungestigen och Kantarellgränd. Arbetet kommer påverka trafiken i området. Tillfälligt kommer trafik hänvisas till Alex Nylunds gränd där GC-vägen vid behov är öppen för tillfälligt biltrafik, följ skyltning. Försiktighet bör iakttas.

Arbetet påbörjas idag 29/9 och pågår ca 1 månad.

Vid frågor kontakta teknisk chef i Lemland, Kenneth Rosenberg-Brunila, eller projektingenjör Kraftnät Åland, Henrik Sandqvist

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax