Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 29 september 2022

Tekniska sektorn informerar:

Kraftnät Åland Ab utför kabeldikesgrävning längsmed Björkuddsvägen, Björdungestigen och Kantarellgränd. Arbetet kommer påverka trafiken i området. Tillfälligt kommer trafik hänvisas till Alex Nylunds gränd där GC-vägen vid behov är öppen för tillfälligt biltrafik, följ skyltning. Försiktighet bör iakttas.

Arbetet påbörjas idag 29/9 och pågår ca 1 månad.

Vid frågor kontakta teknisk chef i Lemland, Kenneth Rosenberg-Brunila, eller projektingenjör Kraftnät Åland, Henrik Sandqvist