Tillkännagivande: Förslag till vägplan för Lembötevägen, grundförbättring

Ett förslag till vägplan för Lembötevägen, grundförbättring, finns framlagt till allmänt påseende under perioden 24 september - 23 oktober 2018 på kommunkansliet i Lemland, Kommungården, Kommunrundan 7, 22610 Lemland. Läs mer i bilagan ovan!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax