Tillkännagivande: Insamling av hushållsavfall och slam

Möjlighet för berörda att uttala sig i ärendet(se bilaga) senast 12.10.2020. 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax