Publicerad: 18 april 2018

Trafikmätningar

Tekniska kansliet utför trafikmätningar

Tekniska kansliet utför sen en tid tillbaka och under en tid framöver trafikmätningar på kommunens olika vägar.

Dessa mätningar görs för att se hur stor belastningen är på de olika vägarna för att kunna planera framtida underhåll.

Om ni ser en mätare som den på bilden, låt den vara i fred.

Försök inte vrida den eller plocka ner den, då detta saboterar arbetet vi vill utföra vilket i slutändan även drabbar er som kommuninvånare.