Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 27 april 2023

Trafikmeddelande: Arkeologiska inventeringar längs Järsövägen den 2 - 4 maj 2023

Ålands landskapsregering kommer den 2 – 4 maj 2023 att genomföra arkeologiska inventeringar längs Järsövägen, från Espholm till Järsö.

Syftet med inventeringen är att dokumentera och samla in information om fornlämningar och kulturmiljöer längs sträckan för att skapa ett planeringsunderlag till ett utav vägnätsbyråns projekt. Projektet innefattar att grundförbättra vägen, anlägga gång- och cykelbana samt att byta ut de fyra broarna som finns längs vägsträckan.

Inventeringen var planerad 7-8 mars 2023 men ställdes in på grund av vädret.

För närmare information:

Åsa Mattsson, vägingenjör, infrastrukturavdelningen

Telefon +358 18 25327 eller +358 400539506

Bilagor