Publicerad: 12 augusti 2020

Trafikmeddelande från Ålands landskapsregering

Den regelbundna öppningen av Lemströms kanal och svängbro för sjötrafik förlängs fredag till söndag för säsong 2020 fram till klockan 18.00. Tidtabellen gäller fram till 20.9.2020. Förlängning av tidtabell med utökad regelbunden öppning av bron görs för att förlänga säsongen för fritidsbåtar och främja turismnäringen.

 

Ordinarie öppethållningstid

måndag- torsdag 10.8 – 20.9    kl. 9.00 – 17.00

fredag – söndag 10.8 – 20.9    kl. 9.00 – 18.00

Bron öppnas vid behov för sjötrafik varje hel timme och hålls öppen i ca 10 minuter.

För att bron ska öppnas ska farkost befinna sig vid kanalen före angiven öppningstid. Sjötrafiken prioriteras under den tid som bron hålls öppen.

Kontaktperson Lennart Nord 018-25163