Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 4 januari 2019

Trafikmeddelande: Trafikläget efter stormen

Ålands landskapsregering meddelar att största delen av det allmänna vägnätet, d.v.s. landsvägar, bygdevägar och kommunala vägar, går att trafikera efter stormen, men att framkomligheten delvis kan vara begränsad.

Ålands landskapsregering varnar för att det på flera platser i vägnätet finns lågt hängande kablar över vägarna, kablar som ligger på vägbanan, utskjutande trädgrenar och andra hinder på delar av vägbanan. På många platser finns det även träd som lutar mot ledningar intill vägen och riskerar att falla över vägen.

Trafikanterna ombeds att därför fortsättningsvis iaktta försiktighet, anpassa hastigheten efter de rådande förhållandena och vara uppmärksamma på att trafikförhållandena snabbt kan skifta.