Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 8 januari 2019

Trafikmeddelande: Trafikläget efter stormen Alfrida

Nedan följer information från Ålands landskapsregering gällande trafikläget på de allmänna vägarna och Skärgårdstrafiken till följd av stormen Alfrida.

Med allmänna vägar avses landvägar, bygdevägar och till den del kommunerna inkommit med information även kommunalvägar.Allmänt om trafikläget

- Läget på de allmänna vägarna är stabilt men vissa faror finns i vägområdet och dess närhet. OBSERVERA ATT LÄGET DRASTISKT KAN ÄNDRAS OM STORA MÄNGDER BLÖTSNÖ FALLER.- Vinterväglag råder och kan vara bitvis halt. Eventuellt snö till kvällen och kallare temperaturer, gör väglaget halare. KÖR FÖRSIKTIGT.- Varning för lågt hängande kablar, vilka ytterligare kan tyngas ner av blöt snö.- Varning för många arbetslag ute på vägarna, både som röjer och sådana som reparerar ledningar. Iaktta försiktighet och sänk hastigheten när man passerar dessa arbeten.- Fortfarande kan det finnas kablar och träd vid uppsamlingsplatser för skolskjutsar, varvid vuxna fortsättningsvis rekommenderas att följa barnen till och från uppsamlingsplatsen.Ålands landskapsregerings vägar (landsvägar och bygdevägar)

- Röjning av huvudvägarnas vägområden fortsätter.- En inventering av kablar på väg och lågt hängande kablar har utförts i plogdistrikten.- Kontinuerlig uppföljning av väderleken.KOMMUNALVÄGAR

Mariehamn: Läget i staden är stabilt och samtliga gator och vägar fungerar normalt. Det kan finnas gc-vägar, gångstigar eller motionsstigar som kan vara avstängda eller där röjningsarbete fortfarande pågår.                                                                                       

Jomala: Norra Möckelövägen har begränsad framkomlighet på grund av nedfallna träd och ledningar. Det finns därtill mindre gc-vägar och gångvägar som inte är röjda. Plogare har uppmanats att se över sina distrikt. Röjning pågår längs kommunalvägar, byggnadsplanevägar och gc-vägar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Lemland och Lumparland: Samtliga vägar ska vara farbara. Vägsyner pågår.                                                                                                                                                                                                                                                         

Geta: Samtliga kommunalvägar är framkomliga, men det är skäl att ta det försiktigt eftersom det kan finnas lågt hängande elledningar och avsågade träd intill vägarna.

Hammarland: Vägsyner pågår.

Finström: Det finns ett trafikhinder på Markusbölevägen. Det är ett träd som är intrasslat i elledningarna. Detta påverkar skolskjutsen så att bussen istället för att köra längst Markusbölevägen till Breidan får köra längst Svartsmaravägen, köra in till Breidan för att hämta upp elever och sedan vidare på Svartsmaravägen igen. Eleverna har samma uppsamlingsställe som vanligt. Vägsyner pågår.

Saltvik: Alla kommunalvägar i Saltvik är röjda och framkomliga, men alla trafikanter uppmanas till försiktighet då man rör sig på vägarna. Vägbelysning fungerar enligt ordinarieschema i de områden det finns ström. Av säkerhetsskäl har två ordinarie upphämtningsställen för skolskjutsar organiserats om. Berörda är kontaktade.

Privata vägar

Privata väghållare uppmanas att se till att deras vägar är framkomliga för snöröjningsfordon.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar. Ålandstrafikens hemsida och facebook-grupp uppdateras vid trafikstörningar.