Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 9 januari 2019

Trafikmeddelande: Trafikläget efter stormen Alfrida

Nedan följer information från Ålands landskapsregering den 9 januari gällande trafikläget på de allmänna vägarna och Skärgårdstrafiken till följd av stormen Alfrida.

Med allmänna vägar avses landvägar, bygdevägar och till den del kommunerna inkommit med information även kommunalvägar.

Allmänt om trafikläget
- Vinterväglag råder och vägbanorna kan vara bitvis vara hala och spåriga. KÖR FÖRSIKTIGT.
- Varning för lågt hängande kablar. Varning för många arbetslag ute på vägarna, både som röjer och sådana som reparerar ledningar. Iaktta försiktighet och sänk hastigheten när man passerar dessa arbeten.
- Fortfarande kan det finnas kablar och träd vid uppsamlingsplatser för skolskjutsar, varvid vuxna fortsättningsvis rekommenderas att följa barnen till och från uppsamlingsplatsen.

Ålands landskapsregerings vägar (landsvägar och bygdevägar)
- Snöröjning har utförts på hela vägnätet. Ingen inrapportering av problem med kablar i samband med snöröjningen.
- Halkbekämpning har utförts på valda platser och kommer att utökas under dagen.
- Röjning av huvudvägarnas vägområden fortsätter.
- I skärgården är läget normalt.

KOMMUNALVÄGAR

Saltvik: Alla kommunalvägar är röjda och framkomliga, men alla trafikanter uppmanas till försiktighet då man rör sig på vägarna. Vägbelysning fungerar enligt ordinarieschema i de områden det finns ström.
Eckerö: Samtliga kommunala vägar farbara i nuläget. Vägsyner pågår fortfarande.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar. Ålandstrafikens hemsida och facebookgrupp uppdateras vid trafikstörningar.