Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 14 januari 2019

Trafikmeddelande: Trafikläget efter stormen Alfrida

Nedan följer information från Ålands landskapsregering gällande trafikläget på de allmänna vägarna och Skärgårdstrafiken till följd av stormen Alfrida.

Med allmänna vägar avses landvägar, bygdevägar och till den del kommunerna inkommit med information även kommunalvägar.

Allmänt om trafikläget

- Vinterväglag råder och vägbanorna kan vara bitvis vara hala. KÖR FÖRSIKTIGT.

Ålands landskapsregerings vägar (landsvägar och bygdevägar)

- Läget på landskapets vägar är stabilt och vinterväglag råder samt att vissa faror finns i vägområdet och dess närhet.

- Största delen av huvudvägarnas vägområden är röjda. Röjning har påbörjats på mindre vägar.

- Närmare information och anvisningar om virkeslagring längs med väg finns på landskapets hemsida; https://www.regeringen.ax/nyheter/trafikinformation-efter-stormen-alfrida

KOMMUNALVÄGAR

Från kommunerna har ingen ny information inkommit.

Skärgårdstrafiken Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar. Ålandstrafikens hemsida och facebookgrupp uppdateras vid trafikstörningar.