Trafikmeddelande: Trafikstörning på landsväg 3 vid Lemlands kommunkansli

Lördagen den 9 juni 2018 kommer två vägtrummor att läggas ner genom landsväg nr 3,
den ena vid Lemlands kommunkansli och den andra ca 550 meter väster om anslutningen till kommunkansliet.

Vägarbetet pågår på ett körfält i taget medan det andra trafikeras.

Kontaktperson:

Jonas Karlsson
Karlssons Schakt & Transport Ab

Telefon: +358 457 5483295

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax